Okrem právnych služieb zabezpečujeme spolu s inými špecialistami a znalcami komplexné a špecializované služby v oblastiach:

STAVEBNÉ PRÁVO

 • Realizácia inžinieringu v rámci územného konania, stavebného konania, spojeného územného a stavebného konania
 • Zabezpečovanie záväzných stanovísk
 • Zmluvné zabezpečenie právnych vzťahov potrebných pre územné a stavebné konanie
 • Zastupovanie v súdnych sporoch pri zamietnutí návrhu na vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
 • Navrhovanie právnych krokov pre vydanie požadovaných povolení

NEHNUTEĽNOSTI

 • Výkup pozemkov pre developerské projekty
 • Príprava územia na realizáciu stavieb aj veľkého rozsahu
 • Zabezpečenie povolení na terénne úpravy vrátane zmlúv
DAŇOVÉ PRÁVO

 • Právne analýzy z oblasti daňového práva (DPH, Daň z príjmu, Spotrebné dane)
 • Právne poradenstvo pri daňovej kontrole
 • Zastupovanie proti rozhodnutiam daňových úradov
 • Obhajoba klienta v trestnom konaní pri daňovej a ekonomickej trestnej činnosti

NÁHRADA ŠKODY

 • Voči štátu, poisťovniam, a iným subjektom. Uplatnenie nárokov na náhradu škody z dopravných nehôd a iných udalostí pri poškodení zdravia, majetku (áut, nehnuteľností…)
 • Vymáhanie poistných plnení

Výsledkom našej práce sú spokojní klienti.

Pomohli sme prehodnotiť názor súdov v rôznych komplikovaných veciach v prospech klientov.